Wij respecteren jouw privacy.

BrownieBars is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring hieronder.

Jouw privacy respecteren wij en zorgen ervoor dat alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Wij verzamelen en verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening aan jou uit te voeren. Gegevens worden in geen enkel geval verkocht of beschikbaar gesteld aan derden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening.

E-mailnieuwsbrief
Nadat jij gebruik gemaakt hebt van onze dienstverlening nemen wij de vrijheid om jou tenminste eenmaal onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Wens je deze daarna niet meer te ontvangen, dan kan je je door middel van de Uitschrijven-knop onderaan deze nieuwsbrief hiervoor uitschrijven. Na uitschrijving ontvang je geen nieuwsberichten meer van ons.

 Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruik maakt van onze diensten en producten verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Ook verwerken wij de gegevens van de ontvangers van BrowniesBar per post zoals jij die opgeeft:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens

 Doel van de gegevensverwerking
 – Browniebars verwerkt jouw persoonsgegevens:
– voor het afhandelen van jouw betaling
– voor het bezorgen van de bestelde producten bij de beoogde ontvanger(s)
– om je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– om je te informeren over onze nieuwe producten en diensten
– voor het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Browniebars hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens die jij opgeeft in de webshop of die wij namens jou invoeren in de webshop. Documenten met persoonsgegevens die jij ons op andere wijze verstrekt worden verwijderd binnen één maand na volledige afronding van de dienstverlening.

 Delen van persoonsgegevens met derden
Browniebars deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Browniebars blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Wij hebben een verwerkersovereenkomst met:
– VIP Media , onze hostingpartner
– Stichting Webwinkelkeur, die reviews over ons verzamelt 
– Mollie met wie we samenwerken heeft hier zijn eigen privacy statements:

Cookies die wij gebruiken
Browniebars gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Browniebars en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@browniebars.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, na jouw verzoek.

Klachten
Browniebars wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens

Persoonsgegevens beveiligen
Browniebars neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@browniesperpost.nl.

Uw bestelling wordt morgen op de post gedaan! Om uw bestelling vandaag nog op de post te doen heeft u nog: